პროექტი

რეზინის ქარხნის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

დასრულებული
დაწყების თარიღი:სექტემბერი 1991
დასრულების თარიღი:მარტი 1992