პროექტი

ხის დამამუშავებელი კომბინატის ადმინისტრაციული შენობის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

დასრულებული

დამკვეთი:

დაწყების თარიღი:ივნისი 1999
დასრულების თარიღი:ოქტომბერი 1999

დასრულებული

საჰაერო კონსტრუქციების მწარმოებელი ქარხანა, თბილისი

დაწყების თარიღი:დეკემბერი 2016 /
დასრულების თარიღი:ივლისი 2018

დამკვეთი:შპს “ელბით სისთემს საიქლონ”

სამშენებლო ფართი:16000 m2

დასრულებული

ნავთობტერმინალის მილსადენის ესტაკადა, ბათუმი

დაწყების თარიღი:თებერვალი 2007 /
დასრულების თარიღი:ივნისი 2007

დამკვეთი:შპს ``ბათუმი ოილ ტერმინალ``

დასრულებული

ცენტრალური სახელოსნოს კომპლექსი, ფოთი

დაწყების თარიღი:ოქტომბერი 2002 /
დასრულების თარიღი:ივლისი 2003

დამკვეთი:შპს ``ჩენელ ენერჯი``

სამშენებლო ფართი:3900 m2

დასრულებული

ჰარდის ტიპის საწყობი, ფოთი

დაწყების თარიღი:თებერვალი 2002 /
დასრულების თარიღი:ნოემბერი 2002

დამკვეთი:ფოთის საზღვაო ნავსადგური

სამშენებლო ფართი:2760 m2

დასრულებული

ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნის შენობის რეკონქტრუქცია, ბათუმი

დაწყების თარიღი:იანვარი 1994 /
დასრულების თარიღი:ივლისი 1994

დამკვეთი:

დასრულებული

ფეხსაცმლის ქარხნის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

დაწყების თარიღი:აგვისტო 1990 /
დასრულების თარიღი:მარტი 1991

დამკვეთი:

დასრულებული

სასაწყობე ფართი, ბათუმი

დაწყების თარიღი:სექტემბერი 2008 /
დასრულების თარიღი:სექტემბერი 2010

დამკვეთი:ფიზიკური პირი

სამშენებლო ფართი:5300 m2

დასრულებული

თხევადი ნივთიერებების გადასატვირთი ხაზი, ფოთი

დაწყების თარიღი:იანვარი 2003 /
დასრულების თარიღი:მაისი 2003

დამკვეთი:შპს ``ბაიმედია ინვესტმენტ``

სამშენებლო ფართი:650 m2

დასრულებული

სარკინიგზო რამპა, ფოთი

დაწყების თარიღი:ოქტომბერი 2001 /
დასრულების თარიღი:აგვისტო 2002

დამკვეთი:ფოთის საზღვაო ნავსადგური

სამშენებლო ფართი:4200 m2

დასრულებული

სტამბის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

დაწყების თარიღი:აპრილი 2001 /
დასრულების თარიღი:სექტემბერი 2001

დამკვეთი:

დასრულებული

რეზინის ქარხნის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

დაწყების თარიღი:სექტემბერი 1991 /
დასრულების თარიღი:მარტი 1992

დამკვეთი:

დასრულებული

ღვინის ქარხნის რეკონსტრუქცია, ბათუმი

დაწყების თარიღი:იანვარი 1990 /
დასრულების თარიღი:ოქტომბერი 1990

დამკვეთი: