პროექტი

სითიზენი, თბილისი

მიმდინარე

დამკვეთი:შპს „სითი დეველოფმენტი“

დაწყების თარიღი:მაისი 2023
დასრულების თარიღი:დეკემბერი 2024
სამშენებლო ფართი: 29000 m2
ფუნქციური დანიშნულება: მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი
მის.: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა №2
არქიტექტურული პროექტის ავტორი: Artstudio Project-ისა“ და „Lineart-ის“ თანამშრომლობით

უნიკალური არქიტექტურის მქონე მრავალფუნქციური კომპლექსი შედგება ერთი მთავარი მაღალსართულიანი შერეული ფუნქციის ბლოკისაგან, რომელსაც რამდენიმე დონეზე მოწყობილი აქვს ღია გამწვანებული ტერასები და სხვადასხვასართულიანი საცხოვრებელი ბლოკებისგან კუბისებრი გეგმარებითა და კასკადურად გამწვანებული ღია ტერასებით. ჰაიტეკის სტილით შესრულებული ძირითადი ნაგებობისათვის გამოყენებულია თანამედროვე მასალები. მისი უაივნო ფასადები მორთულია ასიმეტრიული ვერტიკალური დარაბებით, ხოლო საცხოვრებელ ბლოკებში კი, პირიქით, მრავლადაა აივნები და გამოყენებულია ბუნებრივი მასალა. ტერიტორია მოქცეულია 23 000კვ.მ სარეკრეაციო ზონაში და აქვს უზარმაზარი აუზი, ასევე, პასიური და აქტიური დასვენების ზონები.

ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შესასრულებელი სამუშაო:

• შენობების კონსტრუქციების მშენებლობა.