გუნდი

ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ირაკლიმარღიშვილი

თანამდებობა: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახურის უფროსი
ირაკლი მარღიშვილმა 2013 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგიის მიმართულებით. 2015 წელს მან წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგიისა და საშენი მასალების დეპარტამენტის სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის ფაკულტეტი ტექნოლოგიების განხრით და მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი. 2020 წელს მიენიჭა ამავე უნივერსიტეტის დოქტორის ხარისხი მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგიისა და საშენი მასალების განხრით.

ჩატარებული აქვს „გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების“ (GIZ) ენერგოეფექტურობის ტრენინგი საქართველოს სამშებლო სექტორისთვის თემაზე − არსებული შენობის თბოიზოლაცია.

2012-2013 წლებში იყო შპს „ახალი სამშენებლო ხაზების“ სამუშაოთა მწარმოებლის თანაშემწე; 2013-2014 წლებში ეკავა საქმეთა მწარმოებლის პოზიცია შპს „ოლ-პი ჯგუფში“; 2014 წლიდან 2015 წლამდე იყო შპს „მეტრა დეველოპმენტის“ სამშენებლო დეპარტამენტის ობიექტის მენეჯერი.

2015 წელს ი. მარღიშვილი შემოურთდა სამშენებლო კომპანია „ანაგს“ და 2016 წლამდე ეკავა პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერისა და ხარისხის კონტროლის ინჟინრის თანამდებობა. ამჟამად იგი არის „ანაგის“ ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახურის უფროსი.

2016-2017 წლებში ი. მარღიშილი მიიწვიეს ლექტორად საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამშენებლო ფაკულტეტზე სამოქალაქო და სამრეწველო წარმოების ტექნოლოგიისა და საშენი მასალების დეპარტამენტში. 2017 წლიდან ირაკლი იგი არის პროფესორის ასისტენტი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამოქალაქო და სამრეწველო ტექნოლოგიისა და საშენი მასალების დეპარტამენტის სამშენებლო ფაკულტეტზე.

მიღებული აქვს მონაწილეობა ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში:

სტუდენტთა მე-80 საიუბილეო ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „საინჟინრო მექანიკა“ – მე-II ადგილი;

სტუდენტთა მე-80 საიუბილეო ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა“ – მე-III ადგილი;

სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა, ტექნოლოგიები და საშენი მასალები“ – I ადგილი;

სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა, ტექნოლოგიები და საშენი მასალები“ – I ადგილი;

სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა, ტექნოლოგიები და საშენი მასალები“ – I ადგილი;

სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა, ტექნოლოგიები და საშენი მასალები“ – I ადგილი;

სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია „სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა, ტექნოლოგიები და საშენი მასალები“ – I ადგილი.

სტატიები:

ნაგებობის აღების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია − სტუს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომები, კრებული № 69б, 2014;

შენობათა ენერგოეფექტურობის გაზრდა შემომზღუდი კონსტრუქციების ოპტიმალური თბოტექნიკური მახასითებლების შერჩევით − ჟურნალი „მშენებლობა“, №1 (44) თბილისი, 2017;

ენერგოეფექტური შენობებისა და მათი ძირითადი თბოტექნიკური მახასიათებლები − ჟურნალი „მშენებლობა“, № 2 (45) თბილისი, 2017.
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ავთანდილ
გუნთაიშვილი

თანამდებობა: ხარისხის უფროსი ინჟინერი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

თორნიკე
გრიგალაშვილი

თანამდებობა: ხარისხის უფროსი ინჟინერი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ნუკრი
ვარდოსანიძე

თანამდებობა: ხარისხის უფროსი ინჟინერი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

გიორგი
ბერიკაიძე

თანამდებობა: ხარისხის უფროსი ინჟინერი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ირაკლი
როსტიაშვილი

თანამდებობა: ხარისხის უფროსი ინჟინერი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

თეიმურაზ
ანიაშვილი

თანამდებობა: ხარისხის უფროსი ინჟინერი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

შოთა
მამაცაშვილი

თანამდებობა: ხარისხის უფროსი ინჟინერი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

შოთა
ღორთლიშვილი

თანამდებობა: ხარისხის უფროსი ინჟინერი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

თორნიკე
ფირანიშვილი

თანამდებობა: ხარისხის უფროსი ინჟინერი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

თამარ
მიქელაძე

თანამდებობა: ხარისხის ინჟინერი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ბესიკ
ბოჭორიშვილი

თანამდებობა: ხარისხის ინჟინერი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

რომეო
ტყებუჩავა

თანამდებობა: ხარისხის ინჟინერი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

გიორგი
ხვიბლიანი

თანამდებობა: ხარისხის სპეციალისტი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ვახტანგ
მეგრელიშვილი

თანამდებობა: ხარისხის სპეციალისტი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ლაშა
ქაშაკაშვილი

თანამდებობა: ხარისხის სპეციალისტი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

დავით
სავანელი

თანამდებობა: ხარისხის სპეციალისტი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ალექსანდრე
ლორთქიფანიძე

თანამდებობა: ხარისხის სპეციალისტი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ლაშა
ბოჭორიშვილი

თანამდებობა: ხარისხის სპეციალისტი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

თორნიკე
მანჯავიძე

თანამდებობა: ხარისხის სპეციალისტი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ლუკა
იმნაძე

თანამდებობა: ხარისხის სპეციალისტი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

გურამ
სვანიძე

თანამდებობა: ხარისხის სპეციალისტი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ნიკოლოზ
დვალიძე

თანამდებობა: ხარისხის სპეციალისტი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ვაჟა
ჩაკვეტაძე

თანამდებობა: ხარისხის სპეციალისტი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

გიორგი
ზაქაიძე

თანამდებობა: ხარისხის უმცროსი სპეციალისტი
ვრცლად
ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

გიო
მიროტაძე

თანამდებობა: ხარისხის უმცროსი სპეციალისტი
ვრცლად