გუნდი

მექანიზაცია

ირაკლიმელიმონაძე

პოზიცია: მექანიზაციის დირექტორი
ირაკლი მელიმონაძემ 2005 წელს დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტი, სპეციალობით - თბოაირმომარაგება და ვენტილაცია და მიიღო მშენებელის კვალიფიკაცია.

ირაკლი 2002 წლიდან მუშაობდა სს “საქორგგაზში”, დისტრიბუციისა და ექსპლუატაციის სამსახურის უფროსად. 2003-2006 წლებში მუშაობდა სს “თბილგაზში” სხვადასხვა თანამდებობებზე: მთაწმინდა კრწანისის ცენტრის #6 რაიონის უფროსად; მოკვლევის დეპარტამენტის პარალელური რეესტრების კონტროლის სამსახურის მენეჯერად; საბურთალოს #2 ბიზნესცენტრის კომერციული დირექტორის თანამდებობაზე. 2006-2007 წლებში ირაკლი იყო შპს “გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის” გაზმომარაგებისა და გაზის აღრიცხვის დეპარტამენტის წამყვანი მეტროლოგი, ხოლო 2007-2009 წლებში შპს “ყაზგანტრანსგაზ-თბილისის” გაზმომარაგებისა და გაზის ლოგისტიკის დეპარტამენტის სპეციალისტი. 2007-2010 წლებში მუშაობდა ჯერ შპს “ყაზგანტრანსგაზ-თბილისის” ექსპლუატაციის დეპარტამენტის საკონტროლო საზომი ხელსაწყოებისა და ავტომატიკის სამსახურის უფროსის მოადგილეს პოზიციაზე, ხოლო შემდგომ საკონტროლო საზომი ხელსაწყოებისა და ავტომატიკის ჯგუფის უფროსის პოზიციაზე. 2010-2011 წლებში იყო შპს “ვიურტ-ჯორჯიას” გაყიდვების მენეჯერი. 2010 წლიდან 2012-მდე ეკავა შპს “ნიუ ენერჯი”-ს ტრანსპორტისა და მექანიზაციის დეპარტამენტის უფროსის პოზიცია.

2012 წლიდან ირაკლი მუშაობს არის შპს “ანაგი მექანიზაციის” დირექტორი.

ირაკლის გავლილი აქვს სხვადასხვა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრეინინგი:

2001-2002 წლებში – სს “საქორგგაზის” სასწავლო ცენტრი, ბუნებრივი გაზის აღრიცხვა-რეალიზაციისა და მეტროლოგიური უზრუნველყოფის სამსახურის კვალიფიკაციის ასამაღლებელი კურსები.

2005-2008 წლებში – სსიპ “საქართველოს მეტროლოგიისა და სტანდარტიზაციის ეროვნული სააგენტოს” სასწავლო ცენტრი, მეტროლოგია და გაზომვათა ერთიანობის უზრუნველყოფა. ბუნებრივი გაზის საკვანძო აღრიცხვის მეტროლოგიური უზრუნველყოფა.

2008-2009 წლებში – შპს “ყაზტრანსგაზ-თბილისის” მუდმივმოქმედი კომისია. საქართველოს გაზის ტექნიკური ზედამხედველობის ინსპექციასთან შეთანხმებული პროგრამა. გაზის მეურნეობაში უსართხოების წესების და სხვა ნორმატიული აქტების ცოდნის პირველადი შემოწმება.