გუნდი

იურიდიული დეპარტამენტი

ლიკა კუკულაძე

პოზიცია: უმცროსი იურისტი
ლიკა კუკულაძე არის საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული.

2017 წელს ლიკას ეკავა საცალო გაყიდვების მენეჯერის პოზიცია „თიბისი დაზღვევაში“, 2018 წელს მუშაობა გააგრძელა იგივე პოზიციაზე „არდი დაზღვევაში“. 2019 წელს „პსპ დაზღვევაში“ კორპორატიული გაყიდვების მენეჯერის პოზიციაზე.

ლიკამ 2020 წლის მარტიდან სექტემბრის ჩათვლით სტაჟირება გაიარა შპს „ანაგის“ იურიდიულ დეპარტამენტში. ამჟამად მას უკავია უმცროსი იურისტის პოზიცია.