გუნდი

იურიდიული დეპარტამენტი

მარიამდვალიშვილი

პოზიცია: იურიდიული დეპარტამენტის ადმინისტრაციის უფროსი
მარიამ დვალიშვილმა 2016 წელს დაამთავრა "საქართველოს უნივერსიტეტის" სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი. 2018 წელს დაეუფლა მაგისტრის ხარისხს სამოქალაქო სამართლის სპეციალიზაციის განხრით. 

მარიამმა 2013 წელს დააფუძნა საქართველოში საერთაშორისო არასამთავრებო ორგანიზაციის "ლაიონს ქლაბ"-ის (Lions Club) ქართული წარმომადგენლობის ფილიალი - "ქემფუს ლიონს ქლაბ თბილისი". 

2015-2016 წლებში მუშაობდა ასისტენტად "ქართულ, გერმანულ და საერთაშორისო სისხლის სამართლის ინსტიტუტში". ასევე, მას მიღებული აქვს პრაქტიკული გამოცდილება იურიდიულ სფეროში "სამართლებრივი დახმარებისა და საზოგადოებრივი ჩართულობის მუნიციპალურ ცენტრში", "საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის" სამინისტროს იურიდიული დეპარტამენტსა და "ხაჩიძე და გოჩელაშვილების იურიდიულ კომპანიაში". 

დაცული აქვს ნაშრომი ბერლინის "ჰუმბოლდტის უნივერსიტეტისა" და "ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის" იურიდიულ ფაკულტეტებს შორის გაცვლითი პროგრამის "ნეცვერქ ოსტ-ვესტ"-ის (Netzwerk Ost-West) ფარგლებში და "საქართველოს უნივერსიტეტის" სამართლის სკოლის მიერ ორგანიზებულ სამეცნიერო კონფერენციაში - "ქართული შრომითი სამართლებრივი გარემო, არსებული პრობლემატიკა და მისი გადაჭრის სავარაუდო გზები".

2017 წელს მარიამმა მუშაობა დაიწყო სამშენებლო კომპანია "ანაგში" ჯერ უმცროს იურისტის პოზიციაზე, ხოლო შემდეგ იურისტის პოზიციაზე.

ამჟამად მარიამი არის იურიდიული დეპარტამენტის ადმინისტრაციის უფროსი.