გუნდი

გეოდეზიური სამსახური

შოთა გელიაშვილი

თანამდებობა: გეოდეზისტი
შოთა გელიაშვილმა 2005 წელს დაამთავრა თბილისის გეოდეზიისა და კარტოგრაფიის კოლეჯი საინჟინრო გეოდეზიის განხრით. 

2007 წლიდან, შოთა მუშაობდა დისტანციური ზონდირებისა და გეოინფორმაციული სისტემების კომპანია „სენსონში“ ინჟინერ გეოდეზისტად. სხვადასხვა წლებში შოთა მუშაობდა საპროექტო კომპანია „ვირტუალ-სერვისში“, საგზაო-სამშენებლო კომპანია „ნიუ-ენერჯიში“, სამშენებლო კომპანია „აშტრომ კონტრაქტინ ჯორჯიაში“, შპს „ბლექსი გრუპში“, შპს „იბერია ტექში“, სამშენებლო კომპანია „ასჯორჯიში“, საგზაო სამშენებლო კომპანია შპს „ნუქლეარ ინდასტრი 23 კონსტრაქშენ კოში”. ყველა აღნიშნულ კომპანიაში იგი მუშაობდა ინჟინერ-გეოდეზისტად. 

2015 წლიდან შოთა გელიაშვილი სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ გეოდეზისტია.