გუნდი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის დეპარტამენტი

მარიამგამცემლიძე

თანამდებობა: საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის დეპარტამენტის დირექტორი
მარიამ გამცემლიძემ 2012 წელს დაამთავრა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფაკულტეტი. 1999-2003 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობისა და სამართლის ფაკულტეტზე, სადაც დაეუფლა მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში.

2006-2010 წლებში მარიამი მუშაობდა სს “ლიბერთი ბანკში” კორპორატიული ბანკირის პოზიციაზე. 2011-2013 წლებში იყო საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი “პერიტუს გრუპში”.

2013 წლიდან მარიამი შპს “ანაგის” საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის დეპარტამენტის დირექტორი. 

საკონტაქტო ინფორმაცია:
მობილური: (995) 599000707
ელ-ფოსტა: m.gamtsemlidze@anagi.ge