დამფუძნებელი

ზაზა გოგოტიშვილი

პოზიცია: დამფუძნებელი

მუშაობს: 1989-დან

დაწვრილებით