გეოდეზიური დეპარტამენტი

რუსლან დუმბაძე

პოზიცია: გეოდეზიური სამსახურის უფროსი

მუშაობს: 2011-დან

დაწვრილებით