შრომის უსაფრთხოების სამსახური

ბადრი გელაძე

პოზიცია: შრომის უსაფრთხოების და დაცვის სამსახურის უფროსი

მუშაობს: 2008-დან

დაწვრილებით

ლაშა თედორაძე

პოზიცია: შრომის დაცვისა და ტექნიკის უსაფრთხოების ოფიცერი

მუშაობს: 2013-დან

დაწვრილებით