აი ტი დეპარტამენტი

არჩილ კბილცეცხლაშვილი

პოზიცია: აი ტი დეპარტამენტის უფროსი

მუშაობს: 2006-დან

დაწვრილებით