მექანიზაცია

ირაკლი მელიმონაძე

პოზიცია: მექანიზაციის სამსახურის უფროსი

მუშაობს: 2012-დან

დაწვრილებით

მერაბ ბურჭულაძე

პოზიცია: მექანიზაციის მენეჯერი

მუშაობს: 2000-დან

დაწვრილებით

მერაბ მწარიაშვილი

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2012-დან

დაწვრილებით

ზურაბ ცივაძე

პოზიცია: სპეციალისტი

მუშაობს: 2013-დან

დაწვრილებით