ხაზის ინჟინრები

დავით შალიკაძე

პოზიცია: უფროსი სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 1997-დან

დაწვრილებით

რამაზ გოგიტიძე

პოზიცია: უფროსი სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2007-დან

დაწვრილებით

ლევან იორაშვილი

პოზიცია: უფროსი სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2011-დან

დაწვრილებით

მალხაზ წაქაძე

პოზიცია: უფროსი სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2012-დან

დაწვრილებით

ზაზა ცისკარიძე

პოზიცია: უფროსი სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2007-დან

დაწვრილებით

მერაბ ფრანგიშვილი

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2007-დან

დაწვრილებით

სოსო ღადალაძე

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2005-დან

დაწვრილებით

გოჩა გოგიჩაიშვილი

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2012-დან

დაწვრილებით

მერაბ ჩხიკვაძე

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2005-დან

დაწვრილებით

ოთარ დათუაშვილი

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2012-დან

დაწვრილებით

ბეჟან ბეგიაშვილი

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 1995-დან

დაწვრილებით

გენადი პაპუნიძე

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 1991-დან

დაწვრილებით

შალვა ჟღენტი

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2008-დან

დაწვრილებით

გივი ყაჭეიშვილი

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2007-დან

დაწვრილებით

ავთანდილ გოგოლაძე

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2005-დან

დაწვრილებით

ნიკოლოზ ელიაშვილი

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2004-დან

დაწვრილებით

კონსტანტინე კაშია

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2009-დან

დაწვრილებით

გია კამკამიძე

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2011-დან

დაწვრილებით

ზვიადი მუკუტაძე

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2012-დან

დაწვრილებით

მამუკა მაღულარია

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2011-დან

დაწვრილებით

ბესიკ პაპუნაიშვილი

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2010-დან

დაწვრილებით

ტარიელ მწარიაშვილი

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2012-დან

დაწვრილებით

ზაზა ლიფონავა

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2010-დან

დაწვრილებით

ნოდარ ჯანგველაძე

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2005-დან

დაწვრილებით

გიორგი ჯანგველაძე

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2012-დან

დაწვრილებით

ვასილ ქუმსიაშვილი

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2011-დან

დაწვრილებით

მიხეილ ჯანელიძე

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2010-დან

დაწვრილებით

ირაკლი შალიკაძე

პოზიცია: მშენებელი ოსტატი

მუშაობს: 2007-დან

დაწვრილებით

ვასილ ტროფიმოვი

პოზიცია: კოორდინატორი

მუშაობს: 2012-დან

დაწვრილებით