ტექნიკური დეპარტამენტი

თემურ მეგრელაძე

პოზიცია: ტექნიკური დირექტორი (თბილისი)

მუშაობს: 2015-დან

დაწვრილებით

თეიმურაზ ჟღენტი

პოზიცია: ტექნიკური დირექტორი (ბათუმი)

მუშაობს: 2001-დან

დაწვრილებით

გიორგი მერაბიშვილი

პოზიცია: მთავარი არქიტექტორი

მუშაობს: 2016-დან

დაწვრილებით

გიორგი ჩიხლაძე

პოზიცია: წამყვანი სპეციალისტი

მუშაობს: 2010-დან

დაწვრილებით

ზაზა აბესლამიძე

პოზიცია: წამყვანი სპეციალისტი

მუშაობს: 2009-დან

დაწვრილებით

ირინა გოგოლაშვილი

პოზიცია: წამყვანი სპეციალისტი

მუშაობს: 2014-დან

დაწვრილებით

ირმა შელია

პოზიცია: წამყვანი ინჟინერი

მუშაობს: 2012-დან

დაწვრილებით

ნათია ხეცაძე

პოზიცია: ტექნიკური განყოფილების სპეციალისტი

მუშაობს: 2013-დან

დაწვრილებით

ელენა სტეპურა

პოზიცია: ტექნიკური განყოფილების სპეციალისტი

მუშაობს: 2015-დან

დაწვრილებით