ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი ჩიტაშვილი

პოზიცია: ფინანსური დირექტორი

მუშაობს: 2013-დან

დაწვრილებით

ავთანდილ დოლიძე

პოზიცია: ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი

მუშაობს: 2014-დან

დაწვრილებით

ზვიად ქათამაძე

პოზიცია: საგადასახადო რისკების მენეჯერი

მუშაობს: 2012-დან

დაწვრილებით

ლევან საფარიძე

პოზიცია: აქტივების მართვის სპეციალისტი

მუშაობს: 2012-დან

დაწვრილებით

ირმა გათენაძე

პოზიცია: ბუღალტერი

მუშაობს: 2007-დან

დაწვრილებით

გიორგი კვაჭაძე

პოზიცია: ბუღალტერი

მუშაობს: 2012-დან

დაწვრილებით