დამფუძნებელი

ზაზა გოგოტიშვილი

პოზიცია: დამფუძნებელი

მუშაობს: 1989 -დან

დაწვრილებით

მენეჯმენტი

ირაკლი გოგოლიშვილი

პოზიცია: გენერალური დირექტორი

მუშაობს: 2006 -დან

დაწვრილებით

იბრაიმ შალიკაძე

პოზიცია: წარმოების უფროსი

მუშაობს: 1993 -დან

დაწვრილებით

თემურ მეგრელაძე

პოზიცია: ტექნიკური დირექტორი (თბილისი)

მუშაობს: 2015 -დან

დაწვრილებით

ტექნიკური დეპარტამენტი

თემურ მეგრელაძე

პოზიცია: ტექნიკური დირექტორი (თბილისი)

მუშაობს: 2015 -დან

დაწვრილებით

თეიმურაზ ჟღენტი

პოზიცია: ტექნიკური დირექტორი (ბათუმი)

მუშაობს: 2001 -დან

დაწვრილებით

გიორგი მერაბიშვილი

პოზიცია: მთავარი არქიტექტორი

მუშაობს: 2016 -დან

დაწვრილებით

ხაზის ინჟინრები

დავით შალიკაძე

პოზიცია: უფროსი სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 1997 -დან

დაწვრილებით

რამაზ გოგიტიძე

პოზიცია: უფროსი სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2007 -დან

დაწვრილებით

მალხაზ წაქაძე

პოზიცია: უფროსი სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2012 -დან

დაწვრილებით

ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი ჩიტაშვილი

პოზიცია: ფინანსური დირექტორი

მუშაობს: 2013 -დან

დაწვრილებით

ავთანდილ დოლიძე

პოზიცია: ფინანსური აღრიცხვისა და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი

მუშაობს: 2014 -დან

დაწვრილებით

ზვიად ქათამაძე

პოზიცია: საგადასახადო რისკების მენეჯერი

მუშაობს: 2012 -დან

დაწვრილებით

იურიდიული დეპარტამენტი

დავით ანდღულაძე

პოზიცია: იურიდიული დეპარტამენტის უფროსი

მუშაობს: 2009 -დან

დაწვრილებით

ივერი ჭალიძე

პოზიცია: იურისტი

მუშაობს: 2012 -დან

დაწვრილებით

თემურ ინაიშვილი

პოზიცია: იურისტის თანაშემწე

მუშაობს: 2012 -დან

დაწვრილებით

ადმინისტრაცია

გულბად სხილაძე

პოზიცია: ადმინისტრაციის უფროსი (თბილისის ოფისი)

მუშაობს: 2002 -დან

დაწვრილებით

მარიამ გამცემლიძე

პოზიცია: საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის კოორდინატორი

მუშაობს: 2013 -დან

დაწვრილებით

ნატალია ხინჩაგაშვილი

პოზიცია: ოფის მენეჯერი

მუშაობს: იანვარი 2016 -დან

დაწვრილებით

მექანიზაცია

ირაკლი მელიმონაძე

პოზიცია: მექანიზაციის სამსახურის უფროსი

მუშაობს: 2012 -დან

დაწვრილებით

მერაბ ბურჭულაძე

პოზიცია: მექანიზაციის მენეჯერი

მუშაობს: 2000 -დან

დაწვრილებით

მერაბ მწარიაშვილი

პოზიცია: სამუშაოთა მწარმოებელი

მუშაობს: 2012 -დან

დაწვრილებით

შრომის უსაფრთხოების სამსახური

ბადრი გელაძე

პოზიცია: შრომის უსაფრთხოების და დაცვის სამსახურის უფროსი

მუშაობს: 2008 -დან

დაწვრილებით

ლაშა თედორაძე

პოზიცია: შრომის დაცვისა და ტექნიკის უსაფრთხოების ოფიცერი

მუშაობს: 2013 -დან

დაწვრილებით

გეოდეზიური დეპარტამენტი

რუსლან დუმბაძე

პოზიცია: გეოდეზიური სამსახურის უფროსი

მუშაობს: 2011 -დან

დაწვრილებით

აი ტი დეპარტამენტი

არჩილ კბილცეცხლაშვილი

პოზიცია: აი ტი დეპარტამენტის უფროსი

მუშაობს: 2006 -დან

დაწვრილებით