პროექტი

ტოიოტას ცენტრი, ქობულეთი

დასრულებული

დამკვეთი:ტოიოტა ცენტრი თბილისი

დაწყების თარიღი:სექტემბერი 2010
დასრულების თარიღი:იანვარი 2012
სამშენებლო ფართი: 3800 m2

პროექტის აღწერა


4-ბლოკისაგან შემდგარი შენობა დაგეგმარებულნია სრული კარკასული სქემით, რომლის რკინაბეტონის და ლითონის მზიდი კონსტრუქციები მოწყობილია მარტივი, ფირფიტოვანი და ღეროვანი ელემენტებით.

საძირკვლები – წერტილოვანი, მონოლითური რკინაბეტონის.
კედლები – ბეტონის მცირე საკედლე ბლოკები.
სახურავი – ტრაპეციული ფორმის ფერმები მაქსიმალური მალით 16 მ, დამზადებული ლითონის პროფილებისაგან.
ბურული – ლითონკრამიტის ფურცლები ხის გრძივებზე.
ფასადის მოსახვა – ქვიშა-ცემენტის ხსნარი, ფასადის საღებავი.