პროექტი

რეკონსტუქცია პუშკინის ქუჩაზე, თბილისი

დასრულებული

დამკვეთი:ა(ა)იპ „თბილისის განვითარების ფონდი“

დაწყების თარიღი:თებერვალი 2012
დასრულების თარიღი:დეკემბერი 2012
სამშენებლო ფართი: 15100 m2

პროექტის აღწერა


თავდაპირველად შესრულდა შენობების ავარიული კონსტრუქციული ელემენტების გამაგრება ლითონის პროფილებით. სატრანსპორტო ესტაკადისათვის მოეწყო მონოლითური რკინაბეტონის ნაბურღ-ნატენი ხიმინჯები, დიამეტრით 1200 მმ, საყრდენი კედლები და სხვა საინჟინრო ნაგებობები. დაკიდული ტროტუარისთვის გაკეთდა მზიდი ლითონის კონსტრუქციები, რომლის სავალი ნაწილი შესრულდა დამუშავებული ხის ძელებით. აღდგენილ იქნა შენობების ფასადების მოპირკეთება. დამატებით მოეწყო არქიტექტურული და მხატვრული ფიგურები და ორნამენტები. ტროტუარებზე დაიგო ბეტონის დეკორატიული ფილები, დამონტაჟდა ბუნებრივი გრანიტის და ტრავენტინის ქვის ბორდიურები. მოეწყო სანიაღვრე არხები.