გუნდი

დამფუძნებელი

ზაზაგოგოტიშვილი

პოზიცია: დამფუძნებელი
ზაზა გოგოტიშვილი დაიბადა 1964 წლის 5 თებერვალს ქ. ოზურგეთში. 1970-1980 წლებში სწავლობდა ქ. ბათუმის #13 საშუალო სკოლაში. 1980 წელს ჩაირიცხა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში, სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის ფაკულტეტზე. სწავლის დამთავრებისთანავე მუშაობა განაგრძო #5 სამშენებლო ტრესტში, სამუშაოთა ოსტატის პოზიციაზე. 1989 წელს დააფუძნა სამშენებლო კომპანია "ანაგი", რომლის პირველი პროექტები განხორციელდა აჭარაში, თუმცა მოქმედების არეალი სწრაფად გაფართოვდა და სადღეისოდ, საქართველოს მთელს ტერიტორიას მოიცავს. მისი უშუალო ძალისხმევით, "ანაგი" გახდა წამყვანი სამშენებლო კომპანია, რომელიც ახორციელებს სასტუმროების, კერძო რეზიდენციების, საზოგადოებრივი, საცხოვრებელი და სამრეწველო დანიშნულების ობიექტების მშენებლობას. დღეისათვის, ბატონი ზაზა უშუალოდ ახორციელებს "ანაგის" მართვას, განსაზღვრავს კომპანიის პოლიტიკას და სტრატეგიას.