გუნდი

ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ირაკლიმარღიშვილი

პოზიცია: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახურის უფროსი
ირაკლი მარღიშვილმა 2013 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის ფაკულტეტი, მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგიის მიმართულებით. 2015 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის ფაკულტეტი, მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგიისა და საშენი მასალების დეპარტამენტი, ტექნოლოგიების განხრით და მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი. 2015 წლიდან დღემდე არის ამავე უნივერსიტეტის დოქტორანტი მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგიისა და საშენი მასალების დეპარტამენტში.

ჩატარებული აქვს "გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების" (GIZ) ენრგოეფექტურობის ტრენინგი საქართველოს სამშებლო სექტორისთვის თემაზე: არსებული შენობის თბოიზოლაცია.

2012-2013 წლებში იყო შპს "ახალი სამშენებლო ხაზები"-ს სამუშაოთა მწარმოებლის თანაშემწე. 2013-2014 წლებში ეკავა საქმეთა მწარმოებლის პოზიცია შპს "ოლპიში". 2014 წლიდან 2015 წლამდე იყო შპს "მეტრა დეველოპმენტის" სამშენებლო დეპარტამენტის ობიექტის მენეჯერი. 2015 წელს ირაკლი შემოურთდა სამშენებლო კომპანია "ანაგს" და 2016 წლამდე ეკავა პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერისა და ხარისხის კონტროლის ინჟინერის პოზიცია. ამჟამად იგი არის "ანაგის" ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახურის უფროსი.

2016-2017 წლებში ირაკლი იყო მოწვეულ ლექტორი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამშენებლო ფაკულტეტზე, სამოქალაქო და სამრეწველო წარმოების ტექნოლოგიისა და საშენი მასალების დეპარტამენტში. 2017 წლიდან ირაკლი არის პროფესორის ასისტენტი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამშენებლო ფაკულტეტზე, სამოქალაქო და სამრეწველო წარმოების ტექნოლოგიისა და საშენი მასალების დეპარტამენტში.


მიღებული აქვს მონაწილეობა ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში:

სტუდენტთა მე-80 საიუბილეო ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: საინჟინრო მექანიკა – მე-II ადგილი; 

სტუდენტთა მე-80 საიუბილეო ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა – მე-III ადგილი; 

სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა ტექნოლოგიები და საშენი მასალები – I ადგილი; 

სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა ტექნოლოგიები და საშენი მასალები – I ადგილი; 

სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა ტექნოლოგიები და საშენი მასალები – I ადგილი; 

სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა ტექნოლოგიები და საშენი მასალები – I ადგილი;

სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა ტექნოლოგიები და საშენი მასალები – I ადგილი. 


სტატიები:

სტუ-ს წყალთამეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომა კრებული #69б, 2014 წელი. თემა: ნაგებობის აღების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია 

ჟურნალი "მშენებლობა", #1 (44) თბილისი 2017. თემა: შენობათა ენერგოეფექტურობის გაზრდა შემომზღუდი კონსტრუქციების ოპტიმალური თბოტექნიკური მახასითებლების შერჩევით 

ჟურნალი "მშენებლობა", #2 (45) თბილისი 2017. თემა: ენერგოეფექტური შენობების და მათი ძირითადი თბოტექნიკური მახასიათებლები
ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ნუკრი
ვარდოსანიძე

პოზიცია: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი
ვრცლად
ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

თორნიკე
გრიგალაშვილი

პოზიცია: ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი
ვრცლად
ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ირაკლი
როსტიაშვილი

პოზიცია: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი
ვრცლად
ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

არჩილ
მექვევრიშვილი

პოზიცია: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი
ვრცლად
ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

გიორგი
ბერიკაიძე

პოზიცია: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი
ვრცლად