გუნდი

ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ირაკლიმარღიშვილი

პოზიცია: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახურის უფროსი
ირაკლი მარღიშვილმა 2013 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატი სამოქალაქო და სამრეწველო მშნებლობის ფაკულტეტი, მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგიის მიმართულებით. 2015 წელს წარჩინებით დაამთავრა მაგისტრატურა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სამოქალაქო და სამრეწველო მშნებლობის ფაკულტეტი, მშენებლობის წარმოების ტექნოლოგიისა და საშენი მასალების დეპარტამენტი, ტექნოლოგიების განხრით. 2015 წლიდან დღემდე სწავლობს ამავე უნივერსიტეტში მშნებლობის წარმოების ტექნოლოგიისა და საშენი მასალების დეპარტამენტში, დოქტორანტურაში. 

ჩატარებული აქვს "giz"-ის; "germancoperetion"; "UESEE" ენრგოეფექტურობის ტრენინგი საქართველოს სამშებლო სექტორისთვის თემაზე: არსებული შენობის თბოიზოლაცია. 

2012-2013 წლებში მუშაობდა შ.პ.ს "ახალი სამშენებლო ხაზებში" სამუშაოთა მწარმოებლის თანაშემწედ. 2013-2014 წლებში ეკავა საქმეთა მწარმოებლის პოზიცია შპს "ოლპიში". 2014 წლიდან 2015 წლამდე იყო შ.პ.ს "მეტრა დეველოპმენტის" ობიექტის მენეჯერი სამშენებლო დეპარტამენტში. 2015 წლიდან ირაკლიმ მუშაობა დაიწყო სამშენებლო კომპანია „ანაგში“ პროექტების ტექნიკური მხარდაჭერისა და ხარისხის კონტროლის ინჟინრად. 2016 წლიდან არის "ანაგის" ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახურის უფროსი. 

2016-2017 წლებში ირაკლი იყო მოწვეულ მასწავლებელი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამშენებლო ფაკულტეტზე, სამოქალაქო და სამრეწველო წარმოების ტექნოლოგიისა და საშენი მასალების დეპარტამენტში. 2017 წლიდან ირაკლი არის პროფესორის ასისტენტი საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში სამშენებლო ფაკულტეტზე, სამოქალაქო და სამრეწველო წარმოების ტექნოლოგიისა და საშენი მასალების დეპარტამენტში. 


მიღებული აქვს მონაწილეობა ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში:

სტუდენტთა მე-80 საიუბილეო ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია: საინჟინრო მექანიკა - მე-II ადგილი; 

სტუდენტთა მე-80 საიუბილეო ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა - მე-III ადგილი; 

სტუდენტთა 81-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა ტექნოლოგიები და საშენი მასალები - I ადგილი; 

სტუდენტთა 82-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა ტექნოლოგიები და საშენი მასალები - I ადგილი; 

სტუდენტთა 83-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა ტექნოლოგიები და საშენი მასალები - I ადგილი; 

სტუდენტთა 84-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა ტექნოლოგიები და საშენი მასალები - I ადგილი;

სტუდენტთა 85-ე ღია საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობა ტექნოლოგიები და საშენი მასალები - I ადგილი. 


სტატიები:

სტუ-ს წყალთამეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომა კრებული №69б, 2014 წელი. თემა: ნაგებობის აღების ტექნოლოგია და ორგანიზაცია 

ჟურნალი "მშენებლობა", #1 (44) თბილისი 2017. თემა: შენობათა ენერგოეფექტურობის გაზრდა შემომზღუდი კონსტრუქციების ოპტიმალური თბოტექნიკური მახასითებლების შერჩევით 

ჟურნალი “მშენებლობა”, #2 (45) თბილისი 2017. თემა: ენერგოეფექტური შენობების და მათი ძირითადი თბოტექნიკური მახასიათებლები
ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ნუკრი
ვარდოსანიძე

პოზიცია: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი
ვრცლად
ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

თორნიკე
გრიგალაშვილი

პოზიცია: ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი
ვრცლად
ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ალექსანდრე
გამრეკელი

პოზიცია: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი
ვრცლად
ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

ირაკლი
როსტიაშვილი

პოზიცია: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი
ვრცლად
ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

არჩილ
მექვევრიშვილი

პოზიცია: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი
ვრცლად
ხარისხის და ტექნოლოგიების კონტროლის სამსახური

გიორგი
ბერიკაიძე

პოზიცია: ხარისხისა და ტექნოლოგიების კონტროლის ოფიცერი
ვრცლად