გუნდი

პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ვასილტროფიმოვი

პოზიცია: პროექტის კოორდინატორი
ვასილ ტროფიმოვმა დამთავრა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით.

2006-2010 წლებში მუშაობდა შპს ,,ბათუმის ნავთობ ტერმინალში“ მომარაგების სამსახურის უფროსად. ამ პერიოდამდე, ვასილი დასაქმებული იყო აჭარის ენერგო კომპანიაში და ხელმძღვანელობდა ლოგისტიკისა და შესყიდვების განყოფილებას.

2011 წლიდან ვასილი მუშაობს შპს ,,ანაგში“ პროექტის კოორდინატორად.