გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

თორნიკებერიძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
თორნიკე ბერიძემ 2015 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი. უნივერსისტეტის სწავლის პერიოდში მიღებული აქვს მონაწილეობა სხვადასხვა კონფერენციასა და კვლევაში. ამჟამად არის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგარამა „საბანკო და საფინანსო საქმის“ სტუდენტი, ასევე სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) სტუდენტი.

2015 წელს უნივერსიტეტმა იგი მიავლინა შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტში საბაკალავრო ნაშრომზე სამუშაოდ; 2015 წელს, სწავლის დასრულების შემდგომ, დაიწყო მუშაობა სტაჟიორად შემოსავლების სამსახურის აუდიტის დეპარტამენტში; 2015 წელს გაიარა ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის სასწავლი კურსის „საგადასახადო კოდექსის სრული კურსი“; 2016 წლიდან 2021 წლამდე მუშაობდა აუდიტის დეპარტამენტის მთავარი აუდიტორის თანამდებობაზე; არის მიწვეული ტრენერი საგადასახადო კოდექსის პრაქტიკული და თეორიული კურსების ჩასატარებლად სხვადასხვა ორგანიზაციაში.

2021 წლიდან თ. ბერიძე შპს „ანაგის“ საგადასახადო მენეჯერია.
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ჩიტაშვილი

თანამდებობა: ჯგუფის ფინანსური დირექტორი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თამთა
ბართაია

თანამდებობა: ფინანსური დირექტორის მოადგილე
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ავთანდილ
დოლიძე

თანამდებობა: ფინანსური აღრიცხვის და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ზვიად
ქათამაძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თეონა
ზაზაძე

თანამდებობა: რეპორტინგის მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
კვაჭაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მინერვა
გათენაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თინათინ
გოგოლიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ქეთევან
გოცირიძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თამარ
ხუხუნაიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მაკო
ბულეიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ბარამიძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლევან
საფარიძე

თანამდებობა: აქტივების მართვის სპეციალისტი
ვრცლად