გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

თინათინგოგოლიშვილი

პოზიცია: ბუღალტერი
თინათინ გოგოლიშვილმა 2014 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი ფინანსებისა და საბანკო საქმის სპეციალობით. 2017 წელს მიიღო ამავე უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი.

2014 წელს ერთვიანი პრაქტიკა გაიარა შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტში. 2015 წელს მუშაობა დაიწყო სს "ტერაბანკში". სამი წლის განმავლობაში ეკავა სხვადასხვა პოზიცია: მოლარე-ოპერატორის, სალაროს გამგეს, უნივერსალური ოპერატორის და ფილიალის დირექტორის.

2018 წლის აგვისტოდან შეურთდა კომპანია "ანაგის" გუნდს.
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ჩიტაშვილი

პოზიცია: ჯგუფის ფინანსური დირექტორი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ავთანდილ
დოლიძე

პოზიცია: ფინანსური აღრიცხვის და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ზვიად
ქათამაძე

პოზიცია: საგადასახადო რისკების მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლევან
საფარიძე

პოზიცია: აქტივების მართვის სპეციალისტი.
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
კვაჭაძე

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მინერვა
გათენაძე

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ქეთევან
გოცირიძე

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად