გუნდი

“თი ელ ქონსთრაქშენი”

მერაბემირიძე

პოზიცია: თანადამფუძნებელი
მერაბ ემირიძემ 1986 წელს დაამთავრა თბილისის პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი მშენებელ-ინჟინერის სპეციალობით. 1987-1990 წლებში დაეუფლა მაგისტრის ხარისხს ანასეულის ჩაისა და სუბტროპიკული კულტურების საკავშირო სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში. 1995 წელს დაამთავრა ანკარის სახელმწიფო უნივერსიტეტი "თომერი"-ს თურქული ენის ფაკულტეტი.

1986-1994 წლებში მუშაობდა ბათუმის მანქანათმშენებელ ქარხანაში სხვადასხვა პოზიციებზე: მთავარ ინჟინრად, მთავარი ინჟინრის მოადგილედ, საწარმოს უფროსად, საწარმოოს უფროსის მოადგილედ და ექსპერიმენტალური საამქროს უფროსად. 1994-1996 წლებში იყო საინვესტიციო დეპარტამენტის ხელმძღვანელი საქართველოს საზღვაო ბანკში. 1996-1998 წლებში მუშაობდა რეგიონალური სამშენებლო ბიუროს ხელმძღვანელის პოზიციაზე "არდა ენტერპრაიზში". 1999-2004 წლებში იყო სამშენებლო კომპანია "ანაგის" სამუშაოთა მწარმოებელი.

2004-2005 წლებში "გაეროს განვითარების პროგრამის" (UNDP) ფარგლებში, იყო სამშენებლო ექსპერტი საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს განვითარების პროექტში. 2005-2007 წლებში ეკავა ექსპერტ-კონსულტანტის პოზიცია მშენებლობის საკითხებში "ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციაში" (ეუთო). 2009-2011 წლებში მუშაობდა "გაეროს განვითარების პროგრამაში" ექსპერტ-კონსულტანტად მშენებლობის საკითხებში - "სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს განვითარების პროგრამა". 2011-2014 წლებში ეკავა სამშენებლო კონსულტანტის თანამდებობა ევროკავშირის პროექტში "ელექტრონული მმართველობის დანერგვა ადგილობრივ თვითმმართველობებში" - სამოქალაქო რეესტრის სააგენტო.

2014 წელს მერაბ ემირიძე დაინიშნა სამშენებლო კომპანია "ანაგის" შესყიდვების დეპარტამენტის დირექტორად. 2017 წლიდან არის "ანაგის" შვილობილი კომპანია "თი ელ ქონსთრაქშენის" თანადამფუძნებელი.