გუნდი

ტექნიკური დეპარტამენტი

გიორგიჩიხლაძე

პოზიცია: ტექნიკური დეპარტამენტის დირექტორი (თბილისის ოფისი)
გიორგი ჩიხლაძემ 1983 წელს დაამთავრა საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის სამშენებლო ფაკულტეტი სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის სპეციალობით.

1978-1997 წლებში მუშაობდა საქართველოს მშენებლობის სამინისტროს საერთო მშენებლობის #5 ტრესტის მე-2 სამშენებლო-სამონტაჟო სამმართველოში სხვადასხვა პოზიციებზე: მებეტონედ, ოსტატად, სამუშაოთა მწარმოებლად, საწარმოო-ტექნიკური განყოფილების ინჟინრად და ბოლოს საწარმოო ტექნიკური განყოფილების უფროსად. 1999-2004 წლებში იყო შპს "აღორძინება-მ"-ის მშენებლობის განყოფილების ინჟინერი. 2005-2007 წლებში მუშაობდა შპს "აჭარის ელექტროკომპანიის" მშენებლობის განყოფილების ინჟინრად. 2007-2009 წლებში იყო შპს "ცვლილებათა ქარის" ტექნიკური ზედამხედველი.

2010 წელს დაიწყო მუშაობა შპს "ანაგში", ჯერ ტექნიკური განყოფილების წამყვან ინჟინრად, ხოლო შემდეგ დაინიშნა თბილისის ოფისის ტექნიკური დეპარტამენტის დირექტორად.