გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

თეონაზაზაძე

თანამდებობა: რეპორტინგის მენეჯერი
თეონა ზაზაძემ 2016 წელს დაამთავრა საქართველოს უნივერსიტეტის ბიზნესის მართვის ფაკულტეტი აუდიტის სპეციალობით.

2015 წელს სწავლის დასრულების საბოლოო საფეხურზე დაიწყო მუშაობა აუდიტორულ კომპანიაში „ეი თი ეი პარტნერს“ საგადასახადო აუდიტის დეპარტამენტში სტაჟიორად და გამოსაცდელი პერიოდის გავლის შემდეგ განაგრძო მუშაობა ამავე კომპანიაში საადასახადო ასისტენტის თანამდებობაზე. 2017 წლის ოქტომბრიდან თ. ზაზაძე შეუერთდა საერთაშორისო აუდიტორულ კომპანიას „დელოიტი და ტუში“ (Deloitte & Touche), სადაც გაიარა 3 სხვადასხვა თანამდებობრივი საფეხური, მათ შორის, უფროსი აუდიტორის თანამდებობაც.

2017 წლიდან დღემდე თ. ზაზაძე არის სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაციის (ACCA) სტუდენტი. მან წარმატებით ჩააბარა 11 წიგნი/გამოცდა.

2020 წლიდან იგი სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ რეპორტინგის მენეჯერია.
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ჩიტაშვილი

თანამდებობა: ჯგუფის ფინანსური დირექტორი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თამთა
ბართაია

თანამდებობა: ფინანსური დირექტორის მოადგილე
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ავთანდილ
დოლიძე

თანამდებობა: ფინანსური აღრიცხვის და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ზვიად
ქათამაძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თორნიკე
ბერიძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
კვაჭაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მინერვა
გათენაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თინათინ
გოგოლიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ქეთევან
გოცირიძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თამარ
ხუხუნაიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მაკო
ბულეიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ბარამიძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლევან
საფარიძე

თანამდებობა: აქტივების მართვის სპეციალისტი
ვრცლად