გუნდი

ტექნიკური დეპარტამენტი

თეიმურაზჟღენტი

პოზიცია: ტექნიკური დეპარტამენტის დირექტორი (ბათუმის ოფისი)
თეიმურაზ ჟღენტმა 1977 წელს დაამთავრა თბილისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ფაკულტეტი ხიდები და გვირაბები, ინჟინერ მშენებელის სპეციალობით. 1963-1974 წლებში მუშაობდა ბათუმის ფეხსაცმელების ფაბრიკაში მუშის პოზიციაზე. 1975 წლიდან 1981 წლის ჩათვლით მუშაობდა საქართველოს მშენებლობის სამინისტროს ბათუმის N5 სამშენებლო ტრესტის N2 სამშენებლო-სამონტაჟო სამმართველოში სხვადასხვა პოზიციებზე: ლაბორანტად, მშენებელ ოსტატად, სამუშაოთა მწარმოებელად და უფროს სამუშაოთა მწარმოებლად. 

1981-2001 წლებში იყო საქართველოს მშენებლობის სამინისტროს ბათუმის N5 სამშენებლო ტრესტის N2 სამშენებლო-სამონტაჟო სამმართველოს მთავარი ინჟინერი. 

2001 მუშაობა დაიწყო შპს "ანაგში" ჯერ ტექნიკური განყოფილების წამყვანი სპეციალისტად, ხოლო 2002 წლიდან არის ბათუმის ფილიალის ტექნიკური დეპარტამენტის დირექტორი.