გუნდი

ტექნიკური დეპარტამენტი

თეიმურაზჟღენტი

პოზიცია: ტექნიკური დეპარტამენტის დირექტორი (ბათუმის ოფისი)
თეიმურაზ ჟღენტმა 1977 წელს დაამთავრა თბილისის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ფაკულტეტი ხიდები და გვირაბები, ინჟინერ მშენებელის სპეციალობით.

1963-1974 წლებში მუშაობდა ბათუმის ფეხსაცმელების ფაბრიკაში მუშის პოზიციაზე. 1975 წლიდან 1981 წლის ჩათვლით მუშაობდა საქართველოს მშენებლობის სამინისტროს ბათუმის #5 სამშენებლო ტრესტის მე-2 სამშენებლო-სამონტაჟო სამმართველოში სხვადასხვა პოზიციებზე: ლაბორანტად, მშენებელ ოსტატად, სამუშაოთა მწარმოებელად და უფროს სამუშაოთა მწარმოებლად. 1981-2001 წლებში იყო საქართველოს მშენებლობის სამინისტროს ბათუმის #5 სამშენებლო ტრესტის მე-2 სამშენებლო-სამონტაჟო სამმართველოს მთავარი ინჟინერი.

2001 წელს თეიმურაზ ჟღენტმა მუშაობა დაიწყო შპს "ანაგში" ჯერ ტექნიკური განყოფილების წამყვან სპეციალისტად, ხოლო შემდგომ გახდა ბათუმის ფილიალის ტექნიკური დეპარტამენტის დირექტორი.