გუნდი

საპროექტო-საინჟინრო დეპარტამენტი

ტატომეიფარიანი

თანამდებობა: ინჟინერ-კონსტრუქტორი
ტატო მეიფარიანმა 2018 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი და მიენიჭა ინჟინრის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი მშენებლობის განხრით. ამავე წელს სწავლა განაგრძო სამაგისტრო პროგრამაზე და 2020 წელს მიენიჭა ინჟინერიის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი მშენებლობაში სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის სპეციალიზაციით.

2018-2019 წლებში იგი მუშაობდა სამშენებლო კომპანია „ბკ კონსტრაქშენში“ (BK Construction) ინჟინერ-კონსტრუქტორად.

2019-2021 წლებში მუშაობდა ინჟინერ-კონსტრუქტორად სამშენებლო კომპანიაში „m² საქართველოს უძრავი ქონება“ (m² Georgian Real Estate).

2021 წელს მუშაობა განაგრძო საპროექტო კომპანია „ქიუ ენჯინერინგში“ (Q Engineering) ინჟინერ-კონსტრუქტორად.

2022 წელს მუშაობა დაიწყო სამშენებლო კომპანია „ანაგში“ ინჟინერ-კონსტრუქტორის თანამდებობაზე.