გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

თამთაბართაია

პოზიცია: ფინანსური დირექტორის მოადგილე
თამთა ბართაიამ 2004 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. მიენიჭა ბაკალავრის ხარისხი. 2013 წელს დაამთავრა თავისუფალი უნივერსიტეტის ESM-ის ბიზნეს სკოლა. მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში.

თამთას აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება ფინანსების კუთხით ენერგეტიკის და ტელეკომუნიკაციების სფეროში. თამთამ 2007 წლიდან დაიწყო მუშაობა იბერკომპანიში ფინანსების მიმართულებით. 2010-2014 წლებში მუშაობდა საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფში სხვადასხვა პოზიციაზე. 2014-2017 წლებში მუშაობდა საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდში ფინანსური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის პოზიციაზე. 2017 წლიდან მუშაობდა კომპანია დელტა-კომმ-ში ფინანსური დირექტორის პოზიციაზე. გავლილი აქვს სხვადასხვა პროფესიული განვითარების კურსები ESM-ის და კავკასიის ბიზნეს სკოლებში.

2019 წელს დაინიშნა კომპანია “ანაგის” ფინანსური დირექტორის მოადგილის პოზიციაზე.
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ჩიტაშვილი

პოზიცია: ჯგუფის ფინანსური დირექტორი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ავთანდილ
დოლიძე

პოზიცია: ფინანსური აღრიცხვის და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ზვიად
ქათამაძე

პოზიცია: საგადასახადო რისკების მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლევან
საფარიძე

პოზიცია: აქტივების მართვის სპეციალისტი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
კვაჭაძე

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მინერვა
გათენაძე

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თინათინ
გოგოლიშვილი

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ქეთევან
გოცირიძე

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად