გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

თამთაბართაია

თანამდებობა: ფინანსური დირექტორის მოადგილე
თამთა ბართაიამ 2004 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მექანიკა-მათემატიკის ფაკულტეტი. მიენიჭა ბაკალავრის ხარისხი. 2013 წელს დაამთავრა თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნესსკოლა „იესემი“ (ESM) და მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში.

თ. ბართაიას აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციების სფეროში ფინანსების კუთხით. მან 2007 წლიდან მუშაობა დაიწყო „იბერკომპანიში“ ფინანსების მიმართულებით; 2010-2014 წლებში მუშაობდა საქართველოს ინდუსტრიულ ჯგუფში სხვადასხვა თანამდებობაზე; 2014-2017 წლებში საქართველოს ენერგეტიკის განვითარების ფონდში იგი ხელმძღვანელობდა ფინანსურ დეპარტამენტს. 2017 წლიდან მუშაობდა კომპანია „დელტა-კომში“ ფინანსური დირექტორის თანამდებობაზე; გავლილი აქვს სხვადასხვა პროფესიული განვითარების კურსები „იესემში“ და „კავკასიის ბიზნესსკოლაში“.

2019 წელს თ. ბართაია დაინიშნა კომპანია „ანაგის“ ფინანსური დირექტორის მოადგილის თანამდებობაზე.
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ჩიტაშვილი

თანამდებობა: ჯგუფის ფინანსური დირექტორი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ავთანდილ
დოლიძე

თანამდებობა: ფინანსური აღრიცხვის და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ზვიად
ქათამაძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თორნიკე
ბერიძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თეონა
ზაზაძე

თანამდებობა: რეპორტინგის მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
კვაჭაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მინერვა
გათენაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თინათინ
გოგოლიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მაკო
ბულეიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ბარამიძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლევან
საფარიძე

თანამდებობა: აქტივების მართვის სპეციალისტი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლიკა
კაკალაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მარიამ
გოგალაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ალეკო
ანთია

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ანი
ნარინდოშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად