გუნდი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის დეპარტამენტი

მარიამგამცემლიძე

თანამდებობა: საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის დეპარტამენტის დირექტორი
მარიამ გამცემლიძემ 2012 წელს დაამთავრა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფაკულტეტი; 1999-2003 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობისა და სამართლის ფაკულტეტზე, სადაც მიენიჭა საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის ხარისხი.

2006-2010 წლებში იგი მუშაობდა სს „ლიბერთი ბანკში“ კორპორაციული ბანკირის თანამდებობაზე; 2011-2013 წლებში იყო საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი „პერიტუს გრუპში“.

2013 წლიდან მ. გამცემლიძე შპს „ანაგის“ საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის დეპარტამენტის დირექტორია.


საკონტაქტო ინფორმაცია:
მობილური: (995) 599000707
ელ-ფოსტა: m.gamtsemlidze@anagi.ge