გუნდი

პროექტების მართვის დეპარტამენტი

სანდრონიკოლაძე

პოზიცია: პროექტის კოორდინატორი
სანდრო ნიკოლაძემ 2016 წელს დაამთავრა „საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის“ სამშენებლო ფაკულტეტი. ამავე წელს ჩააბარა „კავკასიის უნივერსიტეტის“ ბიზნესის ადმინისტრირებისა და მენეჯმენტის სამაგისტრო პროგრამაზე.
2015 წელს სანდრომ მუშაობა დაიწყო სამშენებლო კომპანია „ანაგში“ - სტაჟიორად, ხოლო 2016 წლიდან იგი არის ამავე კომპანიის პროექტის კოორდინატორი.