გუნდი

იურიდიული დეპარტამენტი

სალომე კაპანაძე

თანამდებობა: უმცროსი იურისტი
სალომე კაპანაძემ 2019 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი, ხოლო 2021 წელს მიენიჭა ამავე უნივერსიტეტში სამართლის მაგისტრის ხარისხი. ს. კაპანაძემ მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამით (FLEX - Future Leaders Exchange Program) ერთი აკადემიური წელი ისწავლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და არის მისი კურსდამთავრებული.

2018 წლის თებერვლიდან ივლისის ჩათვლით მან სტაჟირება გაიარა შპს „ანაგის“ იურიდიულ დეპარტამენტში. 2018 წლის ივნისში იგი დაინიშნა იურისტის თანაშემწის თანამდებობაზე.

2020 წლის ნომებრიდან ს. კაპანაძე არის სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ უმცროსი იურისტი.