გუნდი

იურიდიული დეპარტამენტი

სალომე კაპანაძე

თანამდებობა: იურისტი
სალომე კაპანაძემ 2019 წელს წარჩინებით დაამთავრა საქართველოს უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის ბაკალავრიატი, ხოლო 2021 წელს მიენიჭა ამავე უნივერსიტეტში სამართლის მაგისტრის ხარისხი. ს. კაპანაძემ მომავალ ლიდერთა გაცვლითი პროგრამით (FLEX - Future Leaders Exchange Program) ერთი აკადემიური წელი ისწავლა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და არის მისი კურსდამთავრებული.

2018 წლის თებერვლიდან ივლისის ჩათვლით ს. კაპანაძემ სტაჟირება გაიარა შპს „ანაგის“ იურიდიულ დეპარტამენტში, ხოლო 2018 წლის ივნისში იგი დაინიშნა იურისტის თანაშემწედ. 2020 წლის ნოემბრიდან 2021 წლის მაისის ჩათვლით ეკავა უმცროსი იურისტის თანამდებობა.

ამჟამად ს. კაპანაძე არის სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ იურისტი.