გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

ქეთევანგოცირიძე

პოზიცია: ბუღალტერი
ქეთევან გოცირიძე არის საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტ (სეუ) ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტის ფინანსების სპეციალობის მესამე კურსის სტუდენტი, კარგი აკადემიური მოსწრების გამო მას აქვს საუნივერსიტეტო სტიპენდია, რომელიც პრივილეგირებულს ხდის აქტიურად ჩაერთოს სტუდენტური აქტივობებისა და ღონისძიებების დაგეგმვა-განხორციელებაში.

2016 წელს გაიარა საბუღალტრო პროგრამა ორისის შემსწავლელი კურსები. 2018 წელს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაიარა ტრენინგი და სტაჟირება ბიზნესისა და ტექნილოგიის აკადემიაში ბუღალტერ-ტექნიკოსის სპეციალობაზე.

2018 წლის აგვისტოში ქეთევანმა მუშაობა დაიწყო სამშენებლო კომპანია "ანაგში" ბუღალტერის პოზიციაზე.


ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ჩიტაშვილი

პოზიცია: ჯგუფის ფინანსური დირექტორი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ავთანდილ
დოლიძე

პოზიცია: ფინანსური აღრიცხვის და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ზვიად
ქათამაძე

პოზიცია: საგადასახადო რისკების მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლევან
საფარიძე

პოზიცია: აქტივების მართვის სპეციალისტი.
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
კვაჭაძე

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მინერვა
გათენაძე

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თინათინ
გოგოლიშვილი

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად