გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

ქეთევანგოცირიძე

პოზიცია: ბუღალტერი
ქეთევან გოცირიძემ 2020 წელს დაამთავრა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუს ბიზნეს ადმინისტრირების ფაკულტეტი ფინანსების მიმართულებით, ხოლო 2021 წელს მიენიჭა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი. 2016 წელს გაიარა საბუღალტრო პროგრამა ორისის შემსწავლელი კურსები.

2018 წელს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გაიარა ტრენინგი და სტაჟირება ბიზნესისა და ტექნილოგიის აკადემიაში ბუღალტერ-ტექნიკოსის სპეციალობაზე.

2018 წლის აგვისტოში ქ. გოცირიძემ მუშაობა დაიწყო სამშენებლო კომპანია „ანაგში“ ბუღალტერის თანამდებობაზე.

ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ჩიტაშვილი

პოზიცია: ჯგუფის ფინანსური დირექტორი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თამთა
ბართაია

პოზიცია: ფინანსური დირექტორის მოადგილე
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ავთანდილ
დოლიძე

პოზიცია: ფინანსური აღრიცხვის და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ზვიად
ქათამაძე

პოზიცია: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თორნიკე
ბერიძე

პოზიცია: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თეონა
ზაზაძე

პოზიცია: რეპორტინგის მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
კვაჭაძე

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მინერვა
გათენაძე

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თინათინ
გოგოლიშვილი

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თამარ
ხუხუნაიშვილი

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მაკო
ბულეიშვილი

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ბარამიძე

პოზიცია: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლევან
საფარიძე

პოზიცია: აქტივების მართვის სპეციალისტი
ვრცლად