გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

ქეთევანგოცირიძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ქეთევან გოცირიძემ 2020 წელს დაამთავრა საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტის (სეუს) ბიზნესადმინისტრირების ფაკულტეტი ფინანსების მიმართულებით, ხოლო 2021 წელს მიენიჭა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის (GIPA) ბიზნეს ადმინისტრირების მაგისტრის ხარისხი; 2016 წელს გაიარა საბუღალტრო პროგრამა ორისის შემსწავლელი კურსები.

2018 წელს სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში მან გაიარა ტრენინგი და სტაჟირება ბიზნესისა და ტექნილოგიის აკადემიაში ბუღალტერ-ტექნიკოსის სპეციალობაზე.

2018 წლის აგვისტოში ქ. გოცირიძემ მუშაობა დაიწყო სამშენებლო კომპანია „ანაგში“ ბუღალტერის თანამდებობაზე.
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ჩიტაშვილი

თანამდებობა: ჯგუფის ფინანსური დირექტორი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თამთა
ბართაია

თანამდებობა: ფინანსური დირექტორის მოადგილე
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ავთანდილ
დოლიძე

თანამდებობა: ფინანსური აღრიცხვის და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ზვიად
ქათამაძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თორნიკე
ბერიძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თეონა
ზაზაძე

თანამდებობა: რეპორტინგის მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
კვაჭაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მინერვა
გათენაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თინათინ
გოგოლიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თამარ
ხუხუნაიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მაკო
ბულეიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ბარამიძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლევან
საფარიძე

თანამდებობა: აქტივების მართვის სპეციალისტი
ვრცლად