გუნდი

პროექტების მონიტორინგისა და კონტროლის დეპარტამენტი

მიხეილპაპიაშვილი

თანამდებობა: პროექტების მონიტორინგისა და კონტროლის დეპარტამენტის დირექტორი
მიხელ პაპიაშვილს მინიჭებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხი მენეჯმენტის განხრით.

2019 წლამდე მ. პაპიაშვილი მუშაობდა მენეჯერის თანამდებობებზე, კერძოდ, 2019 წლამდე კომპანიაში „აქვა გეო“ ის იყო: კორპორაციულ კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯერი, იმერეთის ფილიალის ხელმძღვანელი, ქსელების მართვის მენეჯერი. მ. პაპიაშვილი ასევე იყო კომპანია „შრმ ტრეიდინგის“ ქსელების მართვის მენეჯერი.

2019 წლის თებერვლიდან მიხეილ პაპიაშვილი შემოუერთდა სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ გუნდს პროექტების კოორდინატორის თანამდებობაზე, ხოლო 2022 წლის სექტემბრიდან დაინიშნა პროექტების მონიტორინგისა და კონტროლის დეპარტამენტის დირექტორად.