გუნდი

პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ლევანსანაძე

პოზიცია: პროექტების მართვის დეპარტამენტის დირექტორი
ლევან სანაძემ 1997 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტი. 2001 წელს გაიარა სუს-ის აკადემიის სპეციალური გადამზადების ერთწლიანი კურსი. 

2004 – 2005 წლებში ხელმძღვანელობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საკადრო და ორგანიზაციული უზრუნველყოფის დეპარტამენტის საკადრო სამმართველოს სასწავლო განყოფილებას. 2005 – 2007 წლებში იყო ჯერ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სარეგისტრაციო საგამოცდო სამმართველოს უფროსი, ხოლო შემდგომ ამავე სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე. 2007 – 2012 წლებში ეკავა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის პოზიცია. 2010 – 2012 წლებში პარალელურად ეკავა გენერალური დირექტორის პოზიცია შპს "საქართველოს ლატარიის კომპანიასა" და შპს "საქართველოს ფოსტაში". 2012 წლიდან 2013 წლამდე მუშაობდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს დირექტორის მოადგილედ. 2013 – 2014 წლებში მუშაობდა შპს "კავკასიის ავტოსერვისში" გენერალური დირექტორის თანამდებობაზე. 2014 – 2015 წლებში იყო შპს "ქარ სოლუშენის" დირექტორი. 2016 წლიდან 2017 წლამდე მუშაობდა სს "თი-ბი-სი" ბანკის სამეურნეო სამსახურის უფროსად. 

ლევან სანაძე 2017 წლიდან არის სამშენებლო კომპანია "ანაგის" პროექტების მართვის დეპარტამენტის დირექტორი.