გუნდი

პროექტების მართვის დეპარტამენტი

მიხეილ პაპიაშვილი

პოზიცია: პროექტების კოორდინატორი
მიხელ პაპიაშვილი ფლობს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხს მენეჯმენტის მიმართულებით.

2019 წლამდე მიხეილი მუშაობდა მენეჯერულ პოზიციებზე, კერძოდ, 2019 წლამდე მიხეილს კონმპანიაში “აქვა გეო” მინერალური ქართული წყალი “სნო” ეკავა შემდეგი პოზიციები: კორპორატიულ კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯერი; იმერეთის ფილიალის ხელმძღვანელი; ქსელების მართვის მენეჯერი. მიხეილი ასევე იყო კომპანია “შრმ ტრეიდინგის” ქსელების მართვის მენეჯერი.

მიხეილ პაპიაშვილს სამშენებლო კომპანია “ანაგის” პროექტების კოორდინატორის პოზიცია 2019 წლის თებერვლიდან უკავია.