გუნდი

პროექტების მართვის დეპარტამენტი

მიხეილ პაპიაშვილი

თანამდებობა: პროექტების კოორდინატორი
მიხელ პაპიაშვილს მინიჭებული აქვს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის ბაკალავრის ხარისხი მენეჯმენტის განხრით.

2019 წლამდე მ. პაპიაშვილი მუშაობდა მენეჯერის თანამდებობებზე, კერძოდ, 2019 წლამდე კომპანიაში „აქვა გეო“ ის იყო: კორპორაციულ კლიენტებთან ურთიერთობის მენეჯერი, იმერეთის ფილიალის ხელმძღვანელი, ქსელების მართვის მენეჯერი. მ. პაპიაშვილი ასევე იყო კომპანია „შრმ ტრეიდინგის“ ქსელების მართვის მენეჯერი.

მიხეილ პაპიაშვილს სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ პროექტების კოორდინატორის თანამდებობა 2019 წლის თებერვლიდან უკავია.
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ლევან
სანაძე

თანამდებობა: პროექტების დირექტორი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

გოგა
გუგავა

თანამდებობა: პროექტების დირექტორი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

თეიმურაზ
მეგრელაძე

თანამდებობა: პროექტების დირექტორი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ლევან
მეგრელიძე

თანამდებობა: პროექტის მენეჯერი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

დავით
თავართქილაძე

თანამდებობა: პროექტის მენეჯერი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ზურა
შაქარიშვილი

თანამდებობა: პროექტის მენეჯერი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ირაკლი
გურგენიძე

თანამდებობა: პროექტების კოორდინატორი
ვრცლად