გუნდი

მექანიზაცია

მერაბმწარიაშვილი

თანამდებობა: უფროსი სპეციალისტი
მერაბ მწარიაშვილმა 1981 წელს დაამთავრა ტექნოლოგიური ტექნიკუმი კვების ტექნოლოგიის სპეციალობით.

1984 წლიდან 1993 წლამდე იგი მუშაობდა რადიოქარხანაში ტექნიკური კონტროლის განყოფილებაში; 1993-1996 წლებში იყო ცვლის უფროსი გარდაბნის რუბეროილის ქახანაში; 2007-2011 წლებში მუშაობდა სამშენებლო კომპანია „ინჟმშენში“ ჯერ ოსტატად, ხოლო შემდეგ − სამუშაოთა მწარმოებლად.

2012 წლიდან მ. მწარიაშვილი არის „ანაგის“ მექანიზაციის უფროსი სპეციალისტი.