გუნდი

მექანიზაცია

მერაბმწარიაშვილი

პოზიცია: უფროსი სპეციალისტი
მერაბ მწარიაშვილმა 1981 წელს დაამთავრა ტექნოლოგიური ტექნიკუმი კვების ტექნოლოგიის სპეციალობით.

1984 წლიდან 1993 წლამდე მუშაობდა რადიო ქარხანაში ტექნიკური კონტროლის განყოფილებაში. 1993-1996 წლებში მერაბი იყო ცვლის უფროსი გარდაბნის რუბეროილის ქახანაში. 2007-2011 წლებში მუშაობდა სამშენებლო კომპანია "ინჟმშენში" ჯერ ოსტატად, ხოლო შემდეგ სამუშაოთა მწარმოებლად.

2012 წლიდან არის "ანაგის" მექანიზაციის უფროსი სპეციალისტი.