გუნდი

ადმინისტრაცია

მარიამვერძაძე

პოზიცია: ოფისის მენეჯერი (ბათუმი)
მარიამ ვერძაძემ 2014 წელს დაამთავრა „საქართველოს უნივერსიტეტის“ პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთოების ფაკულტეტი. 2016 წელს დაამთავრა სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სადაც დაეუფლა მაგისტრის ხარისხს.

2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს სტაჟიორად მუშაობდა არასამთრავრობო ორგანიზაცია „საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოში“. 2013-2014 წლებში მარიამი მუშაობდა სადაზღვევო კომპანია „ალდაგში“ გაყიდვებების მენეჯერის პოზიციაზე.

2016 წლიდან მარიამი მოწვეული მასწავლების სტატუსით ლექციებს კითხულობს ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტში - სოციალურ და პოლიტიკის მეცნიერების ფაკულტეტზე.

2017 წლის მაისიდან მარიამი მუშაობს სამშენბელო კომპანია „ანაგის“ ბათუმის ფილიალში ოფისის მენეჯერის თანამდებობაზე.