გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

მარიამგოგალაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
მარიამ გოგალაძემ 2019 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი; 2020 წელს ჩააბარა ამავე უნივერსიტეტის ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე; 2017-2018 წლებში მან ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში გაიარა კურსები საჯარო ფინანსების მართვის საფუძვლების შესახებ.

2018-2021 წლებში ის მუშაობდა სხვადასხვა თანამდებობაზე აუდიტორულ კომპანია „ფინანსურ ოფისში“, კერძოდ, სტაჟიორად, დამხმარე ბუღალტრად და უმცროს ბუღალტრად, ხოლო 2021 წლის ივნისიდან ნოემბრამდე − აუდიტორულ კომპანიაში „ნექსია თიეიში“ დამხმარე ბუღალტრად.

2021 წლის ნოემბრიდან მარიამმა მუშაობა დაიწყო კომპანია „ანაგში“ ბუღალტრის თანამდებობაზე.
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ჩიტაშვილი

თანამდებობა: ჯგუფის ფინანსური დირექტორი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ავთანდილ
დოლიძე

თანამდებობა: ფინანსური აღრიცხვის და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ზვიად
ქათამაძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თორნიკე
ბერიძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თეონა
ზაზაძე

თანამდებობა: რეპორტინგის მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
კვაჭაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მინერვა
გათენაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თინათინ
გოგოლიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მაკო
ბულეიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ბარამიძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლევან
საფარიძე

თანამდებობა: აქტივების მართვის სპეციალისტი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლიკა
კაკალაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ალეკო
ანთია

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ანი
ნარინდოშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მარიამ
ბერაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად