გუნდი

ადმინისტრაცია

მარიამგამცემლიძე

პოზიცია: საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის მენეჯერი
მარიამ გამცემლიძემ 2012 წელს დაამთავრა საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის საზოგადოებასთან ურთიერთობის ფაკულტეტი. 1999 - 2003 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო ურთიერთობისა და სამართლის ფაკულტეტზე, სადაც დაეუფლა მაგისტრის ხარისხს საერთაშორისო ურთიერთობებში. 

2006 – 2010 წლებში მარიამი მუშაობდა სს "ლიბერთი ბანკში" კორპორატიული ბანკირის პოზიციაზე. 2011 – 2013 წლებში იყო საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი "პერიტუს გრუპში". 

2013 წლიდან მარიამი მუშაობს შპს "ანაგში" საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერად. 

საკონტაქტო ინფორმაცია: 
მობილური: (995) 599000707 
ელ-ფოსტა: m.gamtsemlidze@anagi.ge