გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

ლიკაკაკალაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ლიკა კაკალაძემ 2018 წელს დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი, ხოლო 2020 წელს მიენიჭა ამავე უნივერსიტეტის მაგისტრის ხარისხი ბიზნესის ადმინისტრირებაში ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის განხრით.

2018 წელს მან გაიარა საჯარო ფინანსების მართვის 6-თვიანი კურსი ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში; 2018 წლის მარტში ლ. კაკალაძემ გაიარა სტაჟირება ბუღალტრის ასისტენტის თანამდებობაზე აუდიტორულ კომპანია „ფინანსურ ოფისში“, ხოლო გამოსაცდელი ვადის გასვლის შემდეგ მუშაობა განაგრძო ამავე კომპანიაში ჯერ ბუღალტრის თანაშემწედ, ხოლო 2019 წლის აპრილიდან კი ბუღალტრად.

2021 წლის მარტიდან ლ.კაკალაძემ მუშაობა დაიწყო სამშენებლო კომპანია „ანაგში“ ბუღალტრის თანამდებობაზე.
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ჩიტაშვილი

თანამდებობა: ჯგუფის ფინანსური დირექტორი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ავთანდილ
დოლიძე

თანამდებობა: ფინანსური აღრიცხვის და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ზვიად
ქათამაძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თორნიკე
ბერიძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თეონა
ზაზაძე

თანამდებობა: რეპორტინგის მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
კვაჭაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მინერვა
გათენაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თინათინ
გოგოლიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მაკო
ბულეიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ბარამიძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლევან
საფარიძე

თანამდებობა: აქტივების მართვის სპეციალისტი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მარიამ
გოგალაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ალეკო
ანთია

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ანი
ნარინდოშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად