გუნდი

ფინანსური დეპარტამენტი

ლევანსაფარიძე

თანამდებობა: აქტივების მართვის სპეციალისტი
ლევან საფარიძემ 2001 წელს დაამთავრა ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჟურნალისტიკა-ინგლისური ენის ფაკულტეტი; 2010-2011 წლებში გაიარა კომპიუტერულ-ბუღალტრული კურსები ქ. ბათუმში შპს „კომპჯითი გრუპში“.

2010-2011 წლებში იგი მუშაობდა ბუღალტრად შპს „ჰოდიდოში“.

2012 წლიდან ლ. საფარიძე მუშაობს სამშენებლო კომპანია „ანაგში“ აქტივების მართვის სპეციალისტად.
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ჩიტაშვილი

თანამდებობა: ჯგუფის ფინანსური დირექტორი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ავთანდილ
დოლიძე

თანამდებობა: ფინანსური აღრიცხვის და შიდა კონტროლის სამსახურის უფროსი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ზვიად
ქათამაძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თორნიკე
ბერიძე

თანამდებობა: საგადასახადო მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თეონა
ზაზაძე

თანამდებობა: რეპორტინგის მენეჯერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
კვაჭაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მინერვა
გათენაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

თინათინ
გოგოლიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მაკო
ბულეიშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

გიორგი
ბარამიძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ლიკა
კაკალაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მარიამ
გოგალაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ალეკო
ანთია

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

ანი
ნარინდოშვილი

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად
ფინანსური დეპარტამენტი

მარიამ
ბერაძე

თანამდებობა: ბუღალტერი
ვრცლად