გუნდი

პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ლევანმეგრელიძე

თანამდებობა: პროექტის მენეჯერი
ლევან მეგრელიძემ 2012 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი, ხოლო 2016 წელს − ამავე უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა მშენებლობის განხრით.

მას გავლილი აქვს, ასევე, საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის ტრენინგი „პროექტის პრაქტიკული მართვა“, რომელიც პროექტის მართვის ინსტიტუტის (Project Management Institute) მეთოდოლოგიის საფუძველზე შემუშავდა.

2010 წლიდან ლ. მეგრელიძე სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ პროექტის მენეჯერია.
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ლევან
სანაძე

თანამდებობა: პროექტების დირექტორი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

გოგა
გუგავა

თანამდებობა: პროექტების დირექტორი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

თეიმურაზ
მეგრელაძე

თანამდებობა: პროექტების დირექტორი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

დავით
თავართქილაძე

თანამდებობა: პროექტის მენეჯერი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ზურა
შაქარიშვილი

თანამდებობა: პროექტის მენეჯერი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

დავით
ნოღაიდელი

თანამდებობა: პროექტების კოორდინატორი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

მიხეილ
პაპიაშვილი

თანამდებობა: პროექტების კოორდინატორი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ირაკლი
გურგენიძე

თანამდებობა: პროექტების კოორდინატორი
ვრცლად