გუნდი

პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ლევანმეგრელიძე

პოზიცია: პროექტის მენეჯერი
ლევან მეგრელიძემ 2012 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტი, ხოლო 2016 წელს დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამა მშენებლობის განხრით.

გავლილი აქვს საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტის ტრენინგი „პროექტის პრაქტიკული მართვა“, რომელიც პროექტის მართვის ინსტიტუტის ("Project Management Institute") მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობითაა შემუშავებული.

2010 წლიდან ლევან მეგრელიძე სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ თანამშრომელია.