გუნდი

იურიდიული დეპარტამენტი

დავითანდღულაძე

პოზიცია: იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი
დავით ანდღულაძემ 2004 წელს დაამთავრა საქართველოს სახელმწიფო უშიშროების სამინისტროს აკადემიის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტი სადაც მიიღო იურისტის კვალიფიკაცია. 

2005 – 2006 წლებში დავითი მუშაობდა შპს „იურიდიულ საგადასახადო კონსალტინგში“ საზოგადოების იურისტად. 2005 – 2006 წლებში იყო საადვოკატო ბიუროს „ალაფიშვილი, ყავლაშვილი და ჩხაიძე“ და "GLG LAW OFFICE" ადვოკატი. 2005 წლიდან 2007 წლამდე მუშაობდა შპს „აჭარის ავტოსატრანსპორტი“ იურისტად. 2007 წელს მუშაობა გააგრძელა ბი ელ სი-ში (Proffesional Legal Services) იურისტის პოზიციაზე. 2008 – 2009 წლებში იყო შვედეთის „სვეკო ინტერნეშენალი“ (SWECO International) იურიდიული კონსულტანტი საქართველოში. 
2009 წლიდან არის შპს „ანაგის“ იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი.