გუნდი

პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ირაკლიგურგენიძე

თანამდებობა: პროექტების კოორდინატორი
ირაკლი გურგენიძეს მინიჭებული აქვს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სახელმწიფო მართვის მოხელის ბაკალავრის ხარისხი მენეჯმენტის განხრით. 2006-2008 წლებში იგი სწავლობდა ზურაბ ჟვანიას სახელობის საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტში (GIPA), რომლის დასრულების შემდეგ მიენიჭა საერთაშორისო ურთიერთობების მაგისტრის ხარისხი.

2008-2020 წლებში ირაკლი გურგენიძე მუშაობდა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროში სხვადასხვა მენეჯერულ თანამდებობაზე; 2013 წლიდან 2019 წლამდე ოთხჯერ იმყოფებოდა საერთაშორისო მისიით ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სტრატეგიული კომუნიკაციების სამსახურის უფროს ოფიცრად; 2009 წლიდან აქტიურად მონაწილეობდა ნატო-საქართველოს სამხედრო სწავლებების დაგეგმვა - აღსრულების პროცესში; გავლილი აქვს გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის აკადემიის კურსი „თავდაცვის სისტემის მართვა ფართო უსაფრთხოების კონტექსტში“. ასევე წარმატებით გაიარა ნატოს პარტიორობა მშვიდობისათვის სკოლის კრიზისების მენეჯმენტის საბაზისო და გაძლიერებული კურსები შვეიცარიაში.

ი. გურგენიძეს სამშენებლო კომპანია „ანაგის“ პროექტების კოორდინატორის თანამდებობა 2020 წლის თებერვლიდან უკავია.
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ლევან
სანაძე

თანამდებობა: პროექტების დირექტორი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

გოგა
გუგავა

თანამდებობა: პროექტების დირექტორი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

თეიმურაზ
მეგრელაძე

თანამდებობა: პროექტების დირექტორი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ლევან
მეგრელიძე

თანამდებობა: პროექტის მენეჯერი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

დავით
თავართქილაძე

თანამდებობა: პროექტის მენეჯერი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

ზურა
შაქარიშვილი

თანამდებობა: პროექტის მენეჯერი
ვრცლად
პროექტების მართვის დეპარტამენტი

მიხეილ
პაპიაშვილი

თანამდებობა: პროექტების კოორდინატორი
ვრცლად