გუნდი

იურიდიული დეპარტამენტი

გვანცაბანძელაძე

თანამდებობა: უმცროსი იურისტი
გვანცა ბანძელაძე არის საქართველოს უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტის კურსდამთავრებული. ქართულ-ევროპულ საგანმანათლებლო ცენტრში გავლილი აქვს საბანკო საქმისა და სამართლის კურსები და სტაჟირება.

2018-2020 წლებში მუშაობდა ქართული ონლაინ პლატფორმის კომერციული მენეჯერის თანამდებობაზე.

2020 წლის აგვისტოდან 2021 წლის თებერვლამდე სტაჟირება გაიარა შპს „ანაგის“ იურიდიულ დეპარტამენტში, ხოლო 2021 წლის თებერვლიდან კი დაინიშნა უმცროს იურისტად.