გუნდი

გეოდეზიური სამსახური

გიორგიშაორშაძე

პოზიცია: გეოდეზისტი
გიორგი შაორშაძემ 2012 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამშენებლო ფაკულტეტის ბაკალავრიატი სამოქალაქო და სამრეწველო მშენებლობის სპეციალობით. 

2013 წელს მუშაობდა სამშენებლო კომპანიაში “დაგში” გეოდეზისტად. 2014 წელს ეკავა ასევე გეოდეზისტის პოზიცია სამშენებლო კომპანიაში “ინსიში”. 2015-2016 წლებში მუშაობდა, ჯერ სამშენებლო კომპანია “ნიუ ფოვერში”, ხოლო შემდგომ სამშენებლო კომპანია “ლიგა 2015”-ში. 

2017 წლიდან მუშაობს სამშენებლო კომპანია “ანაგში” გეოდეზისტის პოზიციაზე.